Kursen ger fördjupade kunskaper om klassisk persisk prosa genom läsning av ett urval texter ur kända klassiska prosaverk.