Kursen ger avancerade kunskaper i talad och skriven modern persiska. Studier under en termin vid ett av institutionen godkänt lärosäte i Iran.