Kursen ger avancerade kunskaper i talad och skriven modern persiska. Studier under en termin vid ett av institutionen godkänt lärosäte i persisktalande land. Kontakta institutionen för information om aktuella avtal.