Kursen ger en överblick över Afrikas historiska, kulturella och samhälleliga utveckling. Teman som förkoloniala samhälls- och försörjningssystem, slaveri, kolonialism och självständighet berörs av momentet med hjälp av antropologiska, arkeologiska och historiska angreppssätt och insikter.