Kursens syfte är att använda etnografi som metod att arbeta med pluralism, multikulturalism och integration i praktisk och tillämpad kontext. Kursen tillhandahåller redskap för arbete med multikulturalism i statliga och icke-statliga organisationer och i kommuner och diskuterar hur man upptäcker och hanterar olika former av diskriminering. Även skärningspunkten mellan multikulturalism och genusfrågor kommer att belysas.