Kursen fokuserar på hur antropologi praktiseras i olika tillämpade sammanhang, i synnerhet i internationellt utvecklingsarbete. Kursen uppmärksammar möjliga yrkesvägar som en masterexamen kan ge i ett framtida arbetsliv samt de olika verktyg som disciplinen tillhandahåller för att analysera och organisatoriskt förbättra framtida arbetsfält. Eftersom antropologi är en politiskt och socialt engagerad disciplin kommer det under kursens gång också ges utrymme för engagerade diskussioner om antropologins roll i samhällsdebatten.Kursen baseras på föreläsningar av akademiker och tjänstemän med erfarenhet av internationellt bistånd inom myndigheter och departement, statliga och icke-statliga organisationer och konsultfirmor. Föreläsningarna kombineras med litteraturstudier och skriftliga uppgifter.