Kursen ger inblickar i afrikanska samhällen och deras kulturella uttryck förr och nu och erbjuder redskap för att analysera komplexa sociala och kulturella sammanhang. Huvudvikten i kursens första modul läggs vid antropologiska förståelser av ekonomiska, politiska och kulturella processer i dagens Afrika. Den andra modulen består av en serie tematiska föreläsningar om aktuella områden såsom det civila samhället och staten, sociala och religiösa rörelser, konflikter och flyktingproblematik, utvecklingsfrågor, bistånd och genus.