Kursen presenterar antropologiska perspektiv i studiet av väpnade konflikter och därigenom breddas deltagarnas förståelse av de kulturella och sociala processer som karaktäriserar, föregår och följer en väpnad konflikt. Kursen ger viss antropologisk kompetens åt dem med intresse av bistånd, journalistik och konfliktlösning. Kursen sätter väpnade konflikters lokala fenomen som kön, barn i krig och flyktingskap i samband med globala fenomen som mediabevakning, biståndspolitik och vapenhandel.