Kursen ger goda kunskaper i nordkurdiska (kurmanji) genom studier av grammatik och texter. Tal- och skrivövningar ingår också liksom en kurs i kurdisk litteratur.