Studier i kurdiska under en termin vid ett av institutionen godkänt lärosäte i ett kurdisktalande område. Kontakta institutionen för information om aktuella avtal.