Du genomför ett litterärt översättningsprojekt till svenska eller engelska från kurdiska, eller till kurdiska från svenska eller engelska. Arbetet ska inkludera en översättningsteoretiskt baserad analys.