Kursen ger dig möjlighet att studera en hel termin vid universitet i Kina som Institutionen för lingvistik och filologi har studentutbytesavtal med.Studenter som deltar genom Uppsala universitets studentutbytesavtal betalar ingen terminsavgift vid det kinesiska universitetet, och garanteras även boende vid det kinesiska universitetet i form av att få hyra studentrum på campus. Studenter inom Uppsala universitets avtal omfattas även av Kammarkollegiets försäkring Student UT.Terminstider och lov vid de kinesiska samarbetsuniversiteten kan avvika något från de vid Uppsala universitet, vilket gör att terminen i Kina kan sluta senare än i Uppsala.