Denna kurs passar för dig som vill komma in i arbetslivet med en inriktning på Kina och det kinesiska språket. Kursen avser praktik vid av institutionen godkänd beskickning, organisation, institution eller företag med anknytning till Kina eller kinesiskspråkigt område. Syftet med kursen är dels att du skall tillämpa redan förvärvade kunskaper på plats i en kinesiskspråkig miljö, dels att du skall få möjlighet att knyta an till arbetsuppgifter där kunskaper i kinesiska är en väsentlig komponent. Genom kursen kan du förbättra dina förmågor och utöka ditt kontaktnät för ett framtida arbete inom denna sfär. Du söker själv praktikplats. Du skall före registrering visa upp intyg på att en praktikplats finns och efter att praktikplatsen har godkänts kan du registreras på kursen. Kursen omfattar 20 veckors praktik. Din skall i samråd med din praktikgivare själv skaffa visum till Kina (eller annat kinesiskspråkigt område, i det fall detta krävs). Studenter på kursen omfattas av Kammarkollegiets försäkring Student UT.