Iriska är det första officiella språket i Irland och det språk som används till vardags i delar av landet. Det är ett officiellt arbetsspråk inom EU, och lärs ut till alla irländska skolbarn. Kursen ger en introduktion till språkets grunder och till irisk kultur. Vid kursens slut kommer du att kunna föra en enkel konversation och kunna läsa enkla texter på nyiriska.