Kursen bygger vidare på Nyiriska I. Efter kursen kommer du att ha goda basfärdigheter i språket, inklusive vissa dialektala skillnader, och kunna föra samtal inom olika ämnesområden, samt kunna läsa mer avancerade texter på nyiriska.