Kursen bygger vidare på Forniriska II. Ett urval av texter läses på originalspråk för att träna dina språkliga färdigheter och ge insikter i fornirisk litteratur. Texter kan vanligtvis väljas i enlighet med deltagarnas intressen. Du kan till exempel läsa "The Dream of Óengus" (Aislinge Óengusso), en mytologisk kärlekshistoria om guden Óengus.