Kursen bygger vidare på Nyiriska III. Ett urval av texter läses på originalspråk för att träna dina språkliga färdigheter och ge insikter i litteratur på Nyiriska. Texter kan vanligtvis väljas i enlighet med deltagarnas intressen.