Kursen bygger vidare på Kymriska III. Ett urval av texter läses på originalspråk för att träna dina språkliga färdigheter och ge insikter i litteratur på kymriska. Texter kan vanligtvis väljas i enlighet med deltagarnas intressen.