Arkitektur omger oss dagligen och påverkar hur vi agerar, känner och tänker. Men även det omvända är sant - det människor gör och drömmer har också en påverkan på arkitekturen. På så vis har människors sätt att leva och vara i alla tider speglat de byggnader vi bor i och använder.

Kursen behandlar arkitekturens skiftande uttryck i relation till historiska och kulturella perspektiv. Du lär dig att använda vedertagna byggnadstekniska och arkitekturhistoriska uttryck och begrepp. I kursen förmedlas även färdigheter att känna igen olika tidsperioders arkitekturstilar, och hur tillämpning och bruk av byggnader påverkar utformning och rumslighet. Arkitekturens visuella och rumsliga relation till sociala, ekonomiska och geografiska förhållanden studeras också utifrån aktuell teoribildning.