Kursen ger en introduktion till hur idéer och representationer av natur och människa har påverkat och samverkat med samhälle och miljö. Utifrån ett antal fallstudier, textseminarier och exkursioner diskuteras relationen mellan natur, kultur och människa i ett historiskt och globalt perspektiv. Vi utgår ifrån gestaltningar av relationen natur och kultur och tar också upp naturens musealisering.