Kursen avser att ge inblick i hur den samtida staden planeras och gestaltas samt hur stadsrummet utnyttjas i vardagslivet såväl genom planerade som oplanerade praktiker. I kursen diskuteras också stadens varumärke och identitet. Speciellt fokus hålls på den svenska staden men vi kommer även att se till internationella exempel.I kursen kommer stadsrummet som det ser ut i dag att utforskas. Arkitekturen, stadsplaneringen och de offentliga rummens gestaltning står i fokus, där gestaltning, tolkning och bruk diskuteras. Vi kommer att undersöka vilka stadsbyggnadsformer som finns idag, hur begrepp som "hållbar utveckling" och "grön stad" påverkar vårt vardagsliv och stadens utformning. Begrepp och företeelser som "City branding" och stadsidentitet kommer att undersökas; både hur det visuellt förmedlas och hur det påverkar stadslivet och förståelsen av staden.I kursen kommer interaktivitet med film och ljud från staden att vara en viktig del i undervisningen.