Kursen behandlar 1900-talets interiörer och mode ur ett konstvetenskapligt, kultur- och socialhistoriskt perspektiv. Kursen följer ett upplägg som är både kronologiskt och tematiskt där frågor rörande genus, social identitet och konsumtion belyser olika aspekter av stilidealen under 1900-talets snabbt och dramatiskt skiftande decennier. Svenska miljöer studeras utifrån en internationell bakgrund. De kunskaper och färdigheter kursen ger kan användas för verksamhet inom skolor, museer och media.Kursen är en fristående fortsättning på kursen Dräkt- och interiörhistoria (30 hp).