Kursen behandlar perspektivteori och praktik inom Västerlandets bildkonst, med fokus på renässansens Italien, perioden cirka 1300-tal till 1700-tal. Under kursen analyseras och kontextualiseras perspektivhistorien och perspektivhistorieskrivningen. Utöver målerikonsten studeras även scenografi, skulptur, arkitektur och andra visuella medier där perspektivet spelar en central roll. I ett vidare sammanhang berörs också mentalitetshistoriska, filosofiska och naturvetenskapliga aspekter av perspektivet samt relationen till andra kulturer och till 3D-gestaltningar i digitala medier.