Kursen ger elementära kunskaper i latinets formlära, syntax och grundläggande ordförråd. Godkänd kurs ger behörighet att läsa Latin introduktionskurs 2.