Kursen ger grundläggande insikter i den latinska skriftens utveckling fram till cirka 1600, kännedom om antik och medeltida bokhistoria samt övning i läsning av medeltidshandskrifter.