Kursen ger en orientering om latinets och grekiskans roller i den naturvetenskapliga terminologins historia, den latinska grammatikens grunder (främst nominalsystemet), latinsk och grekisk morfemkunskap samt terminologins och nomenklaturens framväxt i de olika vetenskaperna i ett lärdomshistoriskt perspektiv.