Kursen ger fördjupade insikter i det latinska språkets formlära, syntax och ordförråd, samt förmåga att tolka latinska texter från klassisk tid. Kursen avser också att ge vidare beläsenhet i den antika romerska litteraturen genom fortsatt studium av viktiga historiska, filosofiska och poetiska verk på originalspråket i deras historiska och litterära kontext, samt i receptionshistorisk belysning.