Kursen ger fördjupade kunskaper om den latinska poesin från republikens sista decennier och kejsartidens första 200 år (cirka 100 f.Kr.-cirka 200 e.Kr.) i form av studium av cirka 2500 vers.