Kursen ger fördjupade kunskaper om den latinska prosan och poesin efter antikens slut (cirka 600-cirka 1800 e.Kr.) i form av studium av cirka 150 sidor prosa och 600 vers poesi.