Kursen ger grundläggande insikter i två för det filologiska arbetet fundamentala forskningsfält och metoder, nämligen 1) latinsk epigrafik, och 2) latinsk textkritik.