Kursen ger fördjupade kunskaper om det klassiska latinets grammatik och grundläggande insikter i språkvetenskaplig teori och metod. Den består av två delar: 1) Grammatik och språkbeskrivning, 2) Översättning av svensk text till latin.