Kursen ger god beläsenhet inom centrala delar av den latinska prosan under beaktande av den romerska republikens och den äldre kejsartidens språk, litteratur och kultur (cirka 200 f.Kr.-cirka 200 e.Kr.). I kursen läses cirka 550 sidor prosa i kommenterade utgåvor samt en större framställning av den latinska prosans historia.