Kursen ger god beläsenhet inom centrala delar av den latinska poesin under beaktande av den romerska republikens och den äldre kejsartidens språk, litteratur och kultur (cirka 200 f.Kr.-cirka 200 e.Kr.). I kursen läses cirka 9000 vers poesi, en större framställning av den latinska poesins historia samt en handbok i romersk metrik.