Kursen syftar till att i anknytning till aktuell forskning ge fördjupade insikter i olika litterära genrer och skönlitterära texter som vänder sig till barn och ungdomar, alltifrån bilderböcker till litteratur som anses gränsa till böcker för vuxna, men även diskutera exempel på barndomsskildringar skrivna för vuxna. Efter genomgången kurs förväntas du: - ha kännedom om barn- och ungdomsboken som begrepp - kunna analysera samverkan mellan bild och text i bilderböcker - känna till olika uppfattningar av sagoläsningar - kunna diskutera skillnader mellan böcker om barn skrivna för barn och för vuxna - kunna definiera vad som kännetecknar så kallad populärlitteratur för denna läsargrupp - kunna definiera genren fantasy - ha stiftat bekantskap med exempel på realistiska ungdomsskildringar - vara ajour med aktuell debatt och forskning kring denna litteraturart