​Den här kursen ger dig fördjupade kunskaper i modern isländska genom läsning av skönlitterära prosatexter. Den ger dig ökade färdigheter i att förstå isländskt skriftspråk och tydligt talspråk samt fördjupad kunskap om isländsk grammatik. I kursen ingår även att skriva enkla texter på isländska med relevanta hjälpmedel.