Kursen ger fördjupade kunskaper i isländsk grammatik och ljudlära. Tonvikten läggs vid isländskt talspråk och praktiskt språkbruk.