I den här kursen får du fördjupa dina kunskaper i fornisländska, främst dess ljudlära, böjningslära och ordbildningslära. Det sker genom ett närstudium av eddadiktning och skaldediktning, vilket ger ökade insikter i forntidens mytologi och världsbild. Din användning av ordböcker (även etymologiska ordböcker) finslipas. Fornisländskan studeras under jämförelse med språkförhållanden i det övriga Norden, i synnerhet i Sverige.