I den här kursen lär du dig grunderna i fornisländska. Det sker genom läsning och studier av fornisländska sagor och dikter på originalspråk. Texter vi läser är exempelvis någon av Snorre Sturlassons kungasagor i Heimskringla och eddadikten Hávamál i den poetiska Eddan. Genom textanalys tillägnar du dig kunskaper om fornisländskans ordförråd samt grundläggande kunskaper i språkets fonetik och grammatik. I ett vidare perspektiv ger kursen dig en bild av hur fornisländskan förhåller sig till äldre och yngre svenska. Kursen innehåller dessutom studier av fornvästnordisk kultur- och litteraturhistoria.