Kursen ger breddade och fördjupade kunskaper inom olika områden av nordistiken och skärper den kontrastiva medvetenheten såväl teoretiskt som metodiskt. Både diakrona och synkrona aspekter tas upp även om tonvikten läggs på de synkrona. Konferensdeltagande kan ingå om lämplig konferens anordnas den termin kursen ges.