Kursen innehåller läsning, översättning och analys av brev, dokument skrivna med skrivstil och texter från nyheter och sociala medier. Brevskrivning och kalligrafi. Lyssna på och analysera nyhetssändningar från radio och tv.