Kursen innehåller läsning, översättning och analys av brev, dokument skrivna med skrivstil och texter från nyheter och sociala medier. Brevskrivning och kalligrafi. Vi lyssnar på och analyserar också nyhetssändningar från radio och tv.