Kursen ger färdigheter i att läsa, översätta och analysera modern nypersisk text. Läsning, översättning och analys av cirka 40 boksidor enklare moderna texter.