Kursen ger en introduktion till författare, genrer och epoker i den klassiska och moderna persiska litteraturen.