Kursen syftar till att i förhållande till baskursen Polska II ge ökad praktisk språkfärdighet samt ökade kunskaper om polska språket och litteraturen.