Kursen riktar sig till den som önskar fördjupa sina teoretiska kunskaper om polska språkets struktur och kunskaper i skriftlig språkfärdighet samt utöka sina kunskaper om polska skön- och facklitterära texter. Kursen förutsätter att du redan har mycket goda kunskaper i både svenska och polska. Huvudmomenten i kursen utgörs av teoretiska kunskaper om polska språkets struktur samt översättning av facklitterära texter till och från polska.