Detta är en kurs för dig som vill veta mer om grannlandet Polen. I kursen behandlar vi både Polens geografi och klimat i förhållande till övriga Europa. Vi diskuterar även de olika områden i Polen ur ett kulturgeografiskt perspektiv. Vidare diskuteras också Polens rika historia sedan landets begynnelse tills nutid. Vi fångar också upp de delar av historia som är gemensamma för Polen och Sverige. I kursen får du dessutom kunskaper om polskt kulturliv - litteratur, musik, film, olika traditioner sam de mest kända polacker presenteras i korthet. Vi tar även upp de aktuella händelserna i landet och bekantar oss med Polen som det är idag.