Kursen ger dig säkra teoretiska och praktiska kunskaper i polska. Dessutom ska den ge insikt i vetenskaplig metod och vetenskapligt arbete. Kursen består av tre delkurser:

  1. Examensarbete 15 hp
  2. Skriftlig språkfärdighet 7,5 hp
  3. Slavisk och polsk språkhistoria 7,5 hp