Kursens mål är att du ska förvärva breddade och fördjupade kunskaper om ett urval centrala texter i Gamla testamentet samt ökad färdighet att på ett hermeneutiskt medvetet sätt tolka dem med hjälp av bibelvetenskapliga metoder. Det sker genom ett studium av texterna på grundspråket och till viss del i översättning. I anslutning till detta studeras litteratur som på olika sätt belyser texterna, samtidigt som särskilda tolkningsövningar görs och kunskaperna i hebreiska fördjupas.