Kursens mål är att du ska förvärva breddade och fördjupade kunskaper om ett urval evangelie- och brevtexter från Nya testamentet samt ökad färdighet att på ett hermeneutiskt medvetet sätt tolka dem med hjälp av bibelvetenskapliga metoder. Det sker genom ett studium av texterna på grundspråket. I anslutning till textstudierna studeras litteratur som på olika sätt belyser texterna, samtidigt som särskilda tolkningsövningar görs och kunskaperna i grekiska tränas och fördjupas.