Kursens mål är att du ska tillägna dig breddade och fördjupade kunskaper inom ett eller flera valfria fält inom den gammaltestamentliga bibelvetenskapen samt förvärva en ökad metodisk färdighet. Detta sker antingen genom författande av en uppsats på 15 hp eller genom studium av två valfria litteratur- eller temakurser på vardera 7,5 hp.